Skip to main content

Kontakta oss

Niclas Johansson

VVS-Ingenjör/VD

Marcus Lord

VVS-Ingenjör/Besiktningsman

Glenn Adolfsson

VVS-/Energiingenjör Certifierad Energiexpert och Energikartläggare
Mer om Niclas
 • Projektering ventilation
 • Rambeskrivning
 • Utredning/förstudie
Mer om Marcus
 • Projektering rör
 • Projektering ventilation
 • Rambeskrivning
 • Utredning/förstudie
 • Kalkyler
 • Besiktning
 • Kontroll
 • Projektledning
Mer om Glenn
 • Rambeskrivning
 • Utredning/förstudie
 • Kalkyler
 • Energideklarationer
 • Energikartläggning
 • Energiberäkning
 • Energisamordning
 • Termografering
 • Projektledning

Dan Seyfried

VVS-Ingenjör
Behörig Ingenjör Vattensprinkler

Niclas Alvelid

VVS-Ingenjör

Joakim Winblad

VVS-Konstruktör
Mer om Dan
 • Projektering rör
 • Projektering sprinkler
 • Rambeskrivning
 • Utredning/förstudie
 • Kalkyler
Mer om Niclas
 • Projektering rör
 • Projektering ventilation
 • Rambeskrivning
 • Utredning/förstudie
Mer om Joakim
 • Projektering rör
 • Rambeskrivning
 • Utredning/Förstudie

Helén Bolander

Ekonomi/Administration
Mer om Helén
 • Ekonomi/administration

Besöksadress

Norra Vägen 35
SE-392 34 Kalmar