Skip to main content

Om Företaget

Affärsidé

Installcon vill med sin mångåriga erfarenhet, breda kunskap och specialistkompetenser leverera det bästa för kunden både ekonomiskt och tekniskt genom ett stort engagemang och ansvarstagande.

Hållbarhet gällande energi, ekonomi och drift är en grundpelare i verksamheten för att bidra till långsiktiga lösningar och system.

Kvalitetspolicy

Verksamheten står för och arbetar med att leverera tjänster med hög noggrannhet. Detta uppnås med ett anpassat kvalitets- och miljösystem som kontinuerligt utvärderas.

GDPR

I verksamheten och i våra uppdrag hanterar vi person- och kontaktuppgifter enligt GDPR för relevanta personer hos våra kunder i enlighet med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

Miljöpolicy

Att på bästa sätt bidra och verka för en god miljö- och arbetsmiljö med hållbarhetstänkande och anpassat kvalitets- och miljösystem.

Historik

Installcon startades i juni 2019 av Niclas Johansson och Marcus Lord och företaget växer i lagom takt. I juni 2020 är Installcon sju anställda som tillsammans har en mångårig erfarenhet, bred kunskap och specialistkompetenser.

Marknadsområden är sjukhus, industrier, skolor, sim- och sportanläggningar, kontor, bostäder, kulturbyggnader, kyrkor etc.

Kunder är Fastighetsägare, Regioner, Kommuner, Industrier, Entreprenörer etc.